Tuesday, June 18, 2013

Subjek2 PISMP PAI IPG


sumber: en. GoogleSEMESTER  1
EDU 3101      Falsafah dan Pendidikan di Malaysia
EDU 3102      Perkembangan Kanak-Kanak
PIM 3101       Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sek Rendah
PIM 3102       Pedagogi Pendidikan Islam
WAJ 3101      Tamadun Islam dan Asia
WAJ 3102      English Language Proficiency I
WAJ 3108      Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum
WAJ 3114      Bina Insan Guru Fasa I


SEMESTER  2
BAM 3109      pEnGenaLaN bA kBsR
EDU 3103      mUriD dan aLAm beLajAr
PIM 3103       pEnDidikAn qUr'An sek rendah
PIM 3104       pEnDidikAn aQidAh sek rendah
WAJ 3103      eNgLiSh laNgUaGe pROfiCiEnCy II
WAJ 3104      litEraSi bAhASa
WAJ 3105      nUmEriCaL literacy
WAJ 3109      kOkuRikULum (pErMaiNan)


SEMESTER  3
BAM 3102      kAeDah PeNgaJaRan kEmaHirAn bAhaSa aRaB
EDU 3104      pEnGuruSaN biLik DarJah dan tIngKah Laku
PIM 3105       pEnDidiKan IbaDah Sek rendah
PIM 3106       pEnDidiKan SiRah Sek rendah
PQE 3101       tiLawah dan tafsir al-Qur'An
WAJ 3106      hUbuNgan EtNik
WAJ 3110      Unit BerunifOrm I
WAJ 3114      Bina Insan Guru fAsa III ( 10 jaM )


SEMESTER  4
BAM 3116      Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab
EDU 3105      tEknOloGi dAlam PengAjaRan dan pEmbeLajAran
PIM 3107       pEnDidiKaN AkHlak Sek rendah
PIM 3108       pEngAjaRan jAwi Sek rendah
PQE 3102       uLuM Qur'An dan uLum hadis
WAJ 3107      sEnI daLam pEnDidiKan
WAJ 3111      Kokurikulum - Unit Beruniform II
WAJ 3114      biNa Insan gUru fAsa IV ( 35 jAm )SEMESTER  5
BAM 3110      Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab
EDU 3106      BudayA dan pEmbElaJarAn
PIM 3109       Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro, Makro Pendididikan Islam
PIM 3110       Penilaian dalam Pendidikan Islam
PQE 3103       Tarannum Al-Quran
PRK 3101      Praktikum Fasa I
WAJ 3112      Kokurikulum – Olahraga
WAJ 3114      Bina Insan Guru Fasa V (10 jam)


SEMESTER  6
PIM 3111       Profesionalisme Guru Pendidikan Islam
PIM 3112       Pengajian Aqidah
PQE 3104       Hafazan Al-Quran
PRK 3102      Praktikum Fasa II
WAJ 3113      Kokurikulum – Persatuan
WAJ 3114      Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam)


SEMESTER  7
EDU 3107      Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak
PIM 3113       Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah)
PRK 3103      Praktikum Fasa III


SEMESTER  8
EDU 3108      Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional
EDU 3109      Guru dan Cabaran Semasa
INT 3101        Internship
PIM 3114       Pengajian Fiqh
PIM 3115       Penyelidikan Tindakan II - Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...